I. Informacje ogólne. 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę ELMAG Agata Gąsiorek z siedzibą przy ul. Złotej 2D/2 , 30-215 Kraków; NIP: 6781876580, REGON: 356861858. 

Na potrzeby regulaminu sklep internetowy www.elmag.net.pl zwany jest dalej sklepem. 

II. Składanie zamówień. 

1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą sklepu internetowego lub drogą mailową na adres: biuro@elmag.net.pl. 

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

3. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie po godzinie 12.00 mogą być zrealizowane następnego dnia roboczego. 

5. Złożenie zamówienia jest skuteczne,jeśli kupujący prawdłowo poda dane kontaktowe wraz z numerem telefonu i adresu e-mail. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ELMAG zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić kupującego. 

7. Kupujący ma prawo do zmiany złożonego zamówienia przed jego realizacją informując o tym fakcie sklep telefonicznie lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail. 

III. Oferta. 

1. Zdjęcia oraz rysunki towarów w niektórych przypadkach mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego, jednak nie ma to wpływu na jakość oraz funkcjonalność towaru. 

2. Firma ELMAG dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. 

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

5. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

IV. Koszty i termin wysyłki. 

1. Towar zamówiony w Sklepie zostanie dostarczony pod wskazany adres poprzez firmę kurierską DHL . 

2. Koszt dostawy wynosi 15 zł brutto. 

3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie po uiszczeniu zapłaty. 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską. 

V. Płatności. 

1. Realizujemy płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay lub przelewem na rachunek bankowy. 

2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon imienny lub fakturę VAT. 

VI. Reklamacje i zwroty. 

1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez firmę faktura VAT lub paragon imienny. 

2. Uwagi dotyczące jakości sprzedawanych produktów, niezgodności faktury ze stanem faktycznym prosimy zgłaszać w formie pisemnej drogą elektroniczną. 

3. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar na własny koszt na adres firmy ELMAG. Odesłany produkt nie może być zniszczony. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. 

4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. 

5. Zwrotu wadliwych i omyłkowo zamówionych towarów prosimy dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu. 

6. Reklamacje ilościowe i niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać nie później niż 7 dni od otrzymania przesyłki. 

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. 

VII.Odstąpienie od umowy. 

1. W ciągu 14ni od otrzymania nabytego towaru, kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej,która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

3. W przypadku skorzystania z powyższego prawa należy złożyć stosowne oświadczenie woli wraz z numerem konta do zwrotu zapłaty, pisząc na adres e-mail : biuro@elmag.net.pl i wysłać towar na własny koszt na adres siedziby firmy ELMAG. 

4. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie,gdy nie będzie używany i zostanie odesłany w stanie nienaruszonym, w opakowaniu zawierającym zabezpieczenia przed jego uszkodzeniem w transporcie. 

5. Sklep dokona zwrotu płatności w ciągu 7 dni po otrzymaniu towaru na wskazane przez kupującego konto. 

VIII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych. 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego jest firma ELMAG. 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. 

3.Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 

IX. Postanowienia końcowe. 

1. Firma ELMAG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przez zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 

2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. 

3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych sklepu znaki handlowe (loga, nazwy marek etc.), materiały graficzne podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskimi i są wykorzystywane przez sklep wyłącznie do celów informacyjnych. 

4. Nazwy produktów oferowanych przez sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy "Prawo własności przemysłowej". 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 


Akceptuję

Nasza strona używa cookies. Więcej